Om oss

Föreningen består av 30 sjöbodar. Dessa började byggas på 1940 -talet och har genom åren renoverats på ett varsamt sätt för att behålla den ursprungliga karraktären. Flertalet av ägarna har anor på ön sedan barnsben. Några är fortfarande aktiva som yrkesfiskare trots de kärva tiderna för denna yrkeskategori. Idag är många fritidsfiskare , där ”räkehåvarna”, ”skäddegarnen” och hummertinorna används flitigt.
Föreningen arbetar aktivt för att behålla den unika miljön på ön. 

Att se kajakerna ”smyga” förbi nedanför bryggorna och fritids- och utflyktsbåtar ”glida” genom Eskils kanal på sin färd ut mot skärgården ger oss ytterligare inspiration till att arbeta för att Önnered med omgivningar ska utvecklas varsamt så  att denna idyll bevaras.