Grå vinter

Snöig ö med det grå havet i fondenFoto: Göran Martinsson

Publicerades av

admin

Annat som publicerats av

16

10 2010