Välkommen

57" 38" 13,26 N 11" 51" 58,58" O

En man och en pojke i en liten plasteka syd Sjöholmarna.På denna position ligger ett av Göteborgs äldsta fiskelägen. Lilla Rösö skiljs från fastlandet genom Eskils kanal där sjöbodar och småbåtshamnar tillsammans med fiskebåtarna vid Önnereds brygga skapar en unik miljö.

Denna unika miljö är ett av Lilla Rösö sjöbodsförenings mål att bevara för framtiden. Här i vår hamn på webben kan du läsa mer om ön och vår verksamhet.